Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Mẫn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10I - ANHTB 10K - ANHTB   10I - ANHTB  
2   10I - ANHTB 10K - ANHTB   10I - ANHTB  
3   10I - ANHTB 10K - ANHTB   10I - ANHTB  
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11N - TA 10K - TA 11M - TA   10C - TA 11N - TA
2 10C - TA     10I - TA   11N - TA
3 10I - TA 11M - TA 11M - TA 10K - TA 10K - TA HOP
4 10I - TA 10K - TA   11M - TA 10I - TA HOP
5   10C - TA   11N - TA 10C - TA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net