Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Đường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12C - CC   10B - TO_T HOP 12N - TO 10B - TO_T
2 12C - TO   10B - TO_T HOP   10B - TO_T
3 12C - TO 12C - TO 10B - TO_T   12N - TO 10B - TO_T
4 12N - TO       12C - TO  
5 12N - TO 12N - TO     12C - TO 12C - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C - TO_T 10B - TO    
2   10B - TO 12C - TO_T      
3 HOP 12N - TO_T 12C - TO_T 12N - TO_T 10B - TO 12C - TO_T
4 HOP 12N - TO_T   12N - TO_T 10B - TO 12C - TO_T
5 HOP 12N - TO_T   12N - TO_T   12C - TO_T

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net