Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Sâm_A

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12D - CC     12D - TA   10A - ANHTB
2 12D - TA         10A - ANHTB
3       12C - TA   10A - ANHTB
4 12C - TA 12D - TA   12C - TA    
5 12C - TA 12D - TA       12D - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A - TA 10A - TA    
2 12D - ANHTB   10A - TA 10A - TA    
3 12D - ANHTB         HOP
4 12D - ANHTB         HOP
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net