Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Hồng_A

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12H - TA     12H - TA 10H - ANHTB
2   12N - TA     12N - TA 10H - ANHTB
3           10H - ANHTB
4   12N - TA     12H - TA  
5   12H - TA     12N - TA  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   10H - TA 10H - TA   10H - TA  
3         10H - TA HOP
4   10B - TA 12H - ANHTB 10B - TA   HOP
5   10B - TA 12H - ANHTB 10B - TA    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net