Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Huyền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11K - ANHTB   11B - TA 11B - TA  
2   11K - ANHTB   12E - TA   12E - TA
3   11K - ANHTB     11B - TA 11B - TA
4         12E - TA 12E - TA
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11P - TA     11K - TA  
2 12E - ANHTB 11P - TA        
3 12E - ANHTB 11K - TA 11K - TA 11K - TA   HOP
4 12E - ANHTB     11P - TA   HOP
5         11P - TA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net