Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô A My

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11D - CC 11A - TA 11A - TA 11H - ANHTB 11D - TA  
2 11D - TA 11A - TA   11H - ANHTB 11D - TA  
3   11D - TA 11A - TA 11H - ANHTB    
4            
5           11D - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11D - ANHTB 11H - TA    
2     11D - ANHTB      
3   11H - TA 11D - ANHTB 11H - TA   HOP
4           HOP
5   11H - TA        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net