Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TA Cô Khanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E - ANHTB 12M - TA    
2 10M - ANHTB   10E - ANHTB 12M - TA    
3 10M - ANHTB   10E - ANHTB   12M - TA  
4 10M - ANHTB          
5         12M - TA  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10E - TA        
2     10M - TA 10M - TA    
3 HOP 12M - ANHTB 10M - TA   10E - TA HOP
4 HOP 12M - ANHTB   10E - TA   HOP
5 HOP 12M - ANHTB   10E - TA 10M - TA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net