Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: VA Cô C.Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12K - CC 12K - VAN 12H - VAN   12B - VAN 12H - VAN
2   12K - VAN 12B - VAN   12B - VAN 12H - VAN
3 12H - VAN   12B - VAN     12K - VAN
4 12K - VAN          
5           12K - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10P - VAN 10P - VAN        
2 12H - VA_T 10P - VAN        
3 12H - VA_T          
4 12H - VA_T   12K - VA_T   HOP  
5     12K - VA_T   HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net