Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: VA Cô Hồng_V

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11G - VAN 11B - VAN 11G - VAN 11G - VAN  
2 11H - VA_T 11B - VAN 11B - VAN 11G - VAN 11B - VAN  
3 11H - VA_T   11G - VAN      
4 11H - VA_T          
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11G - VA_T      
2     11G - VA_T      
3     11G - VA_T     11H - VAN
4 11H - VAN     11H - VAN HOP 11H - VAN
5 11H - CC     11H - VAN HOP 11H - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net