Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: VA Cô Đ.Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11K - VA_T 12D - VAN  
2   12D - VAN   11K - VA_T 12D - VAN  
3 12A - VAN 12D - VAN   11K - VA_T    
4 12A - VAN          
5   12A - VAN   12A - VAN    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11K - VAN  
3       12D - VA_T 11K - VAN 11K - VAN
4 11K - VAN     12D - VA_T HOP 11K - VAN
5 11K - CC     12D - VA_T HOP 11K - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net