Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Dũng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10K - TO_T 11N - TO_T HOP 11I - TO_T  
2   10K - TO_T 11N - TO_T HOP 11I - TO_T  
3   10K - TO_T 11N - TO_T   11I - TO_T  
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11N - TO   10K - TO 11N - TO  
2     11I - TO      
3   11I - TO 11N - TO 11I - TO 11N - TO  
4   11N - TO   11I - TO 11I - TO  
5   10K - TO   10K - TO 10K - TO  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net