Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: HO Cô Hường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10N - HO_T 12M - HOA 12I - HOA
2       10N - HO_T 12I - HOA 12K - HOA
3       10N - HO_T   12P - HOA
4       12P - HOA 12K - HOA 12M - HOA
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E - HOA   10K - HOA  
2   10K - HOA     10M - HOA  
3   10M - HOA   12M - HO_T    
4     12P - HO_T 12M - HO_T 10N - HOA  
5   10E - HOA 12P - HO_T 12M - HO_T 10N - HOA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net