Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: HO Cô Hảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10C - HO_T   10Q - HO_T
2 11N - HO_T     10C - HO_T   10Q - HO_T
3 11N - HO_T     10C - HO_T   10Q - HO_T
4 11N - HO_T          
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10A - HOA 11I - HOA
2         10Q - HOA 11H - HOA
3 11I - HOA 10A - HOA   HOP    
4 10Q - HOA 10C - HOA   HOP 11N - HOA 10C - HOA
5 10Q - CC 11N - HOA   HOP 11H - HOA 10Q - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net