Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: HO Cô Nguyệt

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A - CC          
2 12H - HOA   12H - HOA     12G - HOA
3   12G - HOA 11C - HOA      
4 11A - HOA 11A - HOA       12C - HOA
5 11C - HOA 12C - HOA       11A - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A - HO_T      
2     11A - HO_T      
3 HOP 12C - HO_T 11A - HO_T HOP    
4 HOP 12C - HO_T 11C - HO_T HOP    
5 HOP 12C - HO_T 11C - HO_T HOP    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net