Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: HO Cô Hạnh_H

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B - HO_T 11P - HO_T     12A - HOA
2   10B - HO_T 11P - HO_T     11G - HOA
3   10B - HO_T 11P - HO_T      
4 11G - HOA 12A - HOA       11E - HOA
5 11E - HOA          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           10I - HOA
2 12A - HO_T          
3 12A - HO_T 10B - HOA   HOP   11P - HOA
4 12A - HO_T 11P - HOA   HOP   10B - HOA
5 10B - CC 10I - HOA   HOP   10B - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net