Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: HO Cô V.Anh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B - HOA     12N - HOA
2 10P - HO_T   12N - HOA      
3 10P - HO_T         12E - HOA
4 10P - HO_T         12B - HOA
5 12E - HOA          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10D - HOA 10G - HOA
2           12B - HO_T
3 10P - HOA   10D - HOA HOP 10P - HOA 12B - HO_T
4   10H - HOA 12N - HO_T HOP 10H - HOA 12B - HO_T
5 10P - CC 10G - HOA 12N - HO_T HOP   10P - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net