Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: CN Dũng_KT

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11C - KTCN    
2 12P - KTCN     11B - KTCN    
3         11G - KTCN  
4       12K - KTCN 12N - KTCN  
5       12M - KTCN 11A - KTCN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11Q - KTCN 11P - KTCN      
2   11I - KTCN 11K - KTCN      
3   11N - KTCN 11H - KTCN      
4 11M - KTCN   HOP      
5     HOP      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net