Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: LY Cô Hạnh_L

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10N - LY_T   11A - LY   12D - LY
2   10N - LY_T   12D - LY    
3 11A - LY 10N - LY_T       12B - LY
4           11A - LY
5 12B - LY         HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10N - LY        
2 11A - LY_T 10G - LY       10G - LY
3 11A - LY_T   10N - LY      
4 11A - LY_T   12B - LY_T     10N - LY
5 10N - CC   12B - LY_T     10N - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net