Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: LY Thầy Thủy_L

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11M - LY_T   10C - LY_T
2       11M - LY_T   10C - LY_T
3   12A - LY   11M - LY_T 12C - LY 10C - LY_T
4   12C - LY       12A - LY
5   12E - LY     12E - LY HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10C - LY   10D - LY     10D - LY
2 11M - LY   11M - LY   10C - LY 11K - LY
3 11K - LY 12A - LY_T 10C - LY   12C - LY_T 11M - LY
4   12A - LY_T     12C - LY_T  
5   12A - LY_T     12C - LY_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net