Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: LY Cô Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11P - LY_T   10B - LY_T    
2 10Q - LY_T 11P - LY_T   10B - LY_T    
3 10Q - LY_T 11P - LY_T   10B - LY_T    
4 10Q - LY_T         HOP
5 11D - LY     11D - LY   HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10Q - LY 10B - LY
2       10B - LY 10K - LY  
3   11P - LY   10Q - LY 11P - LY 10K - LY
4 10B - LY 10Q - LY       11P - LY
5 11P - CC         11P - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net