Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: LY Thầy Sỹ_L

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12N - LY 12K - LY   11N - LY_T 11B - LY
2   12M - LY     11N - LY_T 11B - LY
3     12N - LY 12M - LY 11N - LY_T  
4       11B - LY   HOP
5       12K - LY   HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12M - LY_T 11N - LY 10M - LY 10E - LY
2     12M - LY_T 11N - LY   10H - LY
3     12M - LY_T 10E - LY 12N - LY_T 11N - LY
4     11B - LY_T   12N - LY_T 10M - LY
5     11B - LY_T 10H - LY 12N - LY_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net