Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Cường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       HOP 11K - TO_T 10P - TO_T
2 10N - TO_T   11G - TO HOP 11K - TO_T 10P - TO_T
3 10N - TO_T       11K - TO_T 10P - TO_T
4 10N - TO_T 11G - TO     11G - TO 11G - TO
5   11G - TO        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11K - TO     10P - TO 10P - TO 10N - TO
2 10N - TO 10N - TO       10P - TO
3   10N - TO   10P - TO 11G - TO_T  
4   11K - TO   11K - TO 11G - TO_T  
5   11K - TO   11K - TO 11G - TO_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net