Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: LY Thầy Vụ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10P - LY_T 10A - LY_T  
2   12H - LY   10P - LY_T 10A - LY_T  
3   12P - LY 12G - LY 10P - LY_T 10A - LY_T  
4 12P - LY 11C - LY       HOP
5 12H - LY 12G - LY   11C - LY 11C - LY HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12P - LY_T     10A - LY
2 10P - LY   12P - LY_T     11C - LY_T
3 10A - LY   12P - LY_T     11C - LY_T
4 10P - LY       10P - LY 11C - LY_T
5 10A - CC       10A - LY 10A - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net