Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Cô Hoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D - TO   HOP 11H - TO_T 11D - TO
2 11A - TO   11A - TO HOP 11H - TO_T 12P - TO
3 12P - TO 11A - TO 11D - TO   11H - TO_T 11A - TO
4 11D - TO 12P - TO   11D - TO 11A - TO  
5   12P - TO   12P - TO    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11H - TO   11H - TO   11H - TO  
2     11H - TO 11H - TO    
3   11A - TO_T   11A - TO_T 12P - TO_T 11D - TO_T
4   11A - TO_T 11D - TO_T 11A - TO_T 12P - TO_T 11D - TO_T
5   11A - TO_T 11D - TO_T 11A - TO_T 12P - TO_T 11D - TO_T

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net