Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Quang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A - TO_T 10A - TO_T HOP   12B - TO
2   10A - TO_T 10A - TO_T HOP   12B - TO
3 12B - TO 10A - TO_T 10A - TO_T      
4 12H - TO 12H - TO   12H - TO 12B - TO  
5   12B - TO   12H - TO 12H - TO  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A - TO   12B - TO_T      
2 10A - TO   12B - TO_T      
3   12B - TO_T 12B - TO_T   12H - TO_T  
4   12B - TO_T   10A - TO 12H - TO_T  
5   12B - TO_T   10A - TO 12H - TO_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net