Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10K - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Mẫn
Tin
Hải
Toán
Dũng
Hoá
Hường_H
Văn
Hiếu
2 Sinh
Hồng_S
Hoá
Hường_H
Tin
Hải
TA WST
WST

Địa
Hằng_Đ
3 Văn
Hiếu
Văn
Hiếu
C Nghệ N
Nội
T-Anh
Mẫn
T-Anh
Mẫn

4 Văn
Hiếu
T-Anh
Mẫn
  Sử
Mùi
Địa
Hằng_Đ
GDCD
Nga_CD
5 Chào cờ
Hồng_S
Toán
Dũng
  Toán
Dũng
Toán
Dũng
S.Hoạt
Hồng_S

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net