Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10I - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
LY_Văn
Tin
Hải
TA WST
WST
Toán
Thương
Toán
Thương
Hoá
Hạnh_H
2 GDCD
Nga_CD
Địa
Hường_Đ
Văn
Nhung
T-Anh
Mẫn
Toán
Thương
Văn
Nhung
3 T-Anh
Mẫn
Văn
Nhung
Tin
Hải
Địa
Hường_Đ
C Nghệ N
Nội
Q Phòng
Mạnh
4 T-Anh
Mẫn
Văn
Nhung
  Toán
Thương
T-Anh
Mẫn
Sinh
Tuyến_S
5 Chào cờ
Tuyến_S
Hoá
Hạnh_H
  Sử
Linh_S

LY_Văn
S.Hoạt
Tuyến_S

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net