Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10H - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin
Hải
Toán
HẢI_T
Văn
Nhung
Toán
HẢI_T
TA WST
WST
Sinh
Hoàn
2 Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Hồng_A
T-Anh
Hồng_A
Toán
HẢI_T
T-Anh
Hồng_A

Sỹ_L
3 Toán
HẢI_T
Địa
Hường_Đ
GDCD
Nga_CD
Sử
Mùi
T-Anh
Hồng_A
Văn
Nhung
4 Tin
Hải
Hoá
V.Anh
  Địa
Hường_Đ
Hoá
V.Anh
Văn
Nhung
5 Chào cờ
Nga_CD
Văn
Nhung
 
Sỹ_L
C Nghệ N
Nội
S.Hoạt
Nga_CD

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net