Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10G - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
KHƯƠNG_T
T-Anh
Châm
Sử
Yến
T-Anh
Châm
Văn
Hằng_V
Hoá
V.Anh
2 Toán
KHƯƠNG_T

Hạnh_L
T-Anh
Châm
Văn
Hằng_V
Văn
Hằng_V

Hạnh_L
3 Q Phòng
Mạnh
Tin
Hải
Địa
Hiệp
TA WST
WST
Tin
Hải
GDCD
Thìn_CD
4 Sinh
Tuyến_S
T-Anh
Châm
  Địa
Hiệp
Toán
KHƯƠNG_T
Văn
Hằng_V
5 Chào cờ
Hằng_V
Hoá
V.Anh
  C Nghệ N
Nội
Toán
KHƯƠNG_T
S.Hoạt
Hằng_V

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net