Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10E - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn
Hạnh_V
T-Anh
Khanh
Hoá
Hường_H
Q Phòng
Mạnh
GDCD
Thìn_CD

Sỹ_L
2 Địa
Hằng_Đ
Tin
Thịnh
Địa
Hằng_Đ
C Nghệ N
Nội
Toán
Huế
Toán
Huế
3 Sinh
Tuyến_S
Tin
Thịnh
TA WST
WST

Sỹ_L
T-Anh
Khanh
Văn
Hạnh_V
4 Văn
Hạnh_V
Toán
Huế
  T-Anh
Khanh
Toán
Huế
Văn
Hạnh_V
5 Chào cờ
Hạnh_V
Hoá
Hường_H
  T-Anh
Khanh
Sử
Yến
S.Hoạt
Hạnh_V

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net