Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 12E - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Thủy_V
Văn
Thủy_V
Toán
Len
GDCD
Nga_CD
Toán
Len
Sử
Yến
2 Văn
Thủy_V
Văn
Thủy_V
Sử
Yến
T-Anh
Huyền
Tin
Hiền
T-Anh
Huyền
3 Địa
Hằng_Đ
C Nghệ C
Nghị
Toán
Len
Văn
Thủy_V
Tin
Hiền
Hoá
V.Anh
4 Sinh
H.Giang
Toán
Len
  Sinh
H.Giang
T-Anh
Huyền
T-Anh
Huyền
5 Hoá
V.Anh

Thủy_L
  Toán
Len

Thủy_L
S.Hoạt
Thủy_V

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net