Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10D - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn
Hiếu
TA WST
WST

Thủy_L
Toán
Hằng_T
Hoá
V.Anh

Thủy_L
2 Văn
Hiếu
Toán
Hằng_T
T-Anh
Nga_A
T-Anh
Nga_A
Q Phòng
Mạnh
Toán
Hằng_T
3 Tin
Thịnh
Toán
Hằng_T
Hoá
V.Anh
T-Anh
Nga_A
Địa
Hiệp
Sinh
Tuyến_S
4 Tin
Thịnh
Văn
Hiếu
  C Nghệ N
Nội
Sử
Mùi
GDCD
Thìn_CD
5 Chào cờ
Hiếu
Văn
Hiếu
  Địa
Hiệp
T-Anh
Nga_A
S.Hoạt
Hiếu

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net