Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10C - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Thủy_L
Văn
Hằng_V
Địa
Hằng_Đ
Toán
Ngọ
T-Anh
Mẫn
GDCD
Phượng
2 T-Anh
Mẫn
Văn
Hằng_V
C Nghệ N
Nội
Tin
Thịnh

Thủy_L
Toán
Ngọ
3 Sinh
Hồng_S
Địa
Hằng_Đ

Thủy_L
Tin
Thịnh
Sử
Linh_S
Toán
Ngọ
4 Toán
Ngọ
Hoá
Hảo
  TA WST
WST
Q Phòng
Mạnh
Hoá
Hảo
5 Chào cờ
Ngọ
T-Anh
Mẫn
  Văn
Hằng_V
T-Anh
Mẫn
S.Hoạt
Ngọ

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net