Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 12C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Đường
Văn
Nhung
Tin
Phúc
Sinh
T.Giang_S
GDCD
Thìn_CD
Văn
Nhung
2 Toán
Đường
Văn
Nhung
Tin
Phúc
Sử
Mùi
C Nghệ C
Nghị
Sinh
T.Giang_S
3 Toán
Đường
Toán
Đường
Sử
Mùi
T-Anh
Sâm_A

Thủy_L
Địa
Hiệp
4 T-Anh
Sâm_A

Thủy_L
  T-Anh
Sâm_A
Toán
Đường
Hoá
Nguyệt
5 T-Anh
Sâm_A
Hoá
Nguyệt
  Văn
Nhung
Toán
Đường
S.Hoạt
Đường

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net