Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10B - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TA WST
WST
Q Phòng
Mạnh
Văn
Hiếu
Toán
Đường
Văn
Hiếu

2 C Nghệ N
Nội
Toán
Đường
Địa
Hiệp

Văn
Hiếu
Sinh
Hoàn
3 Tin
Hải
Hoá
Hạnh_H
Sử
Yến
Địa
Hiệp
Toán
Đường
GDCD
Phượng
4
T-Anh
Hồng_A
  T-Anh
Hồng_A
Toán
Đường
Hoá
Hạnh_H
5 Chào cờ
Hạnh_H
T-Anh
Hồng_A
  T-Anh
Hồng_A
Tin
Hải
S.Hoạt
Hạnh_H

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net