Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10I - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Anh_TB
Mẫn
  Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Mẫn
Thể dục
Lẫy
2 Toán_TB
Thương
Anh_TB
Mẫn
  Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Mẫn
Thể dục
Lẫy
3 Toán_TB
Thương
Anh_TB
Mẫn
  Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Mẫn
 
4 Toán_TB
Thương
         
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net