Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 12E - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Anh_TB
Huyền
Q Phòng
Mạnh
       
3 Anh_TB
Huyền
Toán_TB
Len
    Toán_TB
Len
 
4 Anh_TB
Huyền
Toán_TB
Len
Văn_TB
Thủy_V
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Len
 
5   Toán_TB
Len
Văn_TB
Thủy_V
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Len
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net