Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10A - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
Quang_T
Văn
Tuyến_V
T-Anh
Sâm_A
T-Anh
Sâm_A
Hoá
Hảo

Vụ
2 Toán
Quang_T
Văn
Tuyến_V
T-Anh
Sâm_A
T-Anh
Sâm_A
TA WST
WST
Địa
Phương_Đ
3
Vụ
Hoá
Hảo
Địa
Phương_Đ
Sử
Linh_S
Q Phòng
Mạnh
Sinh
Hồng_S
4 GDCD
Phượng
Tin
Hải
  Toán
Quang_T
C Nghệ N
Nội
Văn
Tuyến_V
5 Chào cờ
Vụ
Tin
Hải
  Toán
Quang_T

Vụ
S.Hoạt
Vụ

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net