Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 11P - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh
Hồng_S
T-Anh
Huyền
C Nghệ C
Dũng_KT
TA WST
WST
Q Phòng
Trưởng
Toán
Thương
2 Tin
Hiền
T-Anh
Huyền
Toán
Thương
Toán
Thương
Sử
Linh_S
Toán
Thương
3 Văn
Hằng_V

Toán
Thương
Văn
Hằng_V

Hoá
Hạnh_H
4 Văn
Hằng_V
Hoá
Hạnh_H
  T-Anh
Huyền
GDCD
Thìn_CD

5 Chào cờ
Văn
Hằng_V
  Địa
Hường_Đ
T-Anh
Huyền
S.Hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net