Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 11N - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T-Anh
Mẫn
Toán
Dũng
Văn
Hạnh_V

Sỹ_L
Toán
Dũng
T-Anh
Mẫn
2 Văn
Hạnh_V
TA WST
WST
Văn
Hạnh_V

Sỹ_L
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
Mẫn
3 Văn
Hạnh_V
C Nghệ C
Dũng_KT
Toán
Dũng
GDCD
Thìn_CD
Toán
Dũng

Sỹ_L
4 Sinh
H.Giang
Toán
Dũng
  Sử
Linh_S
Hoá
Hảo
Địa
Phương_Đ
5 Chào cờ
H.Giang
Hoá
Hảo
  T-Anh
Mẫn
Tin
Hiền
S.Hoạt
H.Giang

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net