Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 11M - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin
Hiền
Văn
Thủy_V
T-Anh
Mẫn
Văn
Thủy_V
Toán
THU_T
Toán
THU_T
2
Thủy_L
Văn
Thủy_V

Thủy_L
Văn
Thủy_V
Toán
THU_T
Toán
THU_T
3 TA WST
WST
T-Anh
Mẫn
T-Anh
Mẫn
Q Phòng
Trưởng
Sử
Yến

Thủy_L
4 C Nghệ C
Dũng_KT
Địa
Phương_Đ
  T-Anh
Mẫn
Hoá
Quang_H
GDCD
Phượng
5 Chào cờ
Phượng
Sinh
T.Giang_S
  Toán
THU_T
Hoá
Quang_H
S.Hoạt
Phượng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net