Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 11K - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
Cường
Hoá
Lương
Hoá
Lương
Tin
Hiền
T-Anh
Huyền
GDCD
Nga_CD
2 Sinh
H.Giang
Địa
Phương_Đ
C Nghệ C
Dũng_KT
Q Phòng
Trưởng
Văn
Đ.Hương

Thủy_L
3
Thủy_L
T-Anh
Huyền
T-Anh
Huyền
T-Anh
Huyền
Văn
Đ.Hương
Văn
Đ.Hương
4 Văn
Đ.Hương
Toán
Cường
  Toán
Cường
Sử
Linh_S
Văn
Đ.Hương
5 Chào cờ
Đ.Hương
Toán
Cường
  Toán
Cường
TA WST
WST
S.Hoạt
Đ.Hương

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net