Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 11B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Huế
Tin
Phúc
Văn
Hồng_V
T-Anh
Huyền
T-Anh
Huyền

Sỹ_L
2 Hoá
Lương
Văn
Hồng_V
Văn
Hồng_V
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Hồng_V

Sỹ_L
3 Địa
Hiệp
Toán
Huế
Toán
Huế
TA WST
WST
T-Anh
Huyền
T-Anh
Huyền
4 Q Phòng
Trưởng
Toán
Huế
 
Sỹ_L
GDCD
Thìn_CD
Sử
Linh_S
5 Sinh
H.Giang
Hoá
Lương
  Toán
Huế
Toán
Huế
S.Hoạt
Huế

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net