Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10N - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C Nghệ N
Nội

Hạnh_L
T-Anh
Thủy_A
Văn
Tuyến_V
Địa
Hiệp
Toán
Cường
2 Toán
Cường
Toán
Cường
T-Anh
Thủy_A
Địa
Hiệp
GDCD
Thìn_CD
Văn
Tuyến_V
3 Sinh
Hoàn
Toán
Cường

Hạnh_L
Q Phòng
Mạnh
Sử
Mùi
Văn
Tuyến_V
4 TA WST
WST
T-Anh
Thủy_A
  Tin
Thịnh
Hoá
Hường_H

Hạnh_L
5 Chào cờ
Hạnh_L
T-Anh
Thủy_A
  Tin
Thịnh
Hoá
Hường_H
S.Hoạt
Hạnh_L

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net