Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 12N - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Nhung

Sỹ_L
Sử
Yến
Sử
Yến
Toán
Đường
Hoá
V.Anh
2 Địa
Hằng_Đ
T-Anh
Hồng_A
Hoá
V.Anh
GDCD
Nga_CD
T-Anh
Hồng_A
Văn
Nhung
3 Văn
Nhung
Văn
Nhung

Sỹ_L
Tin
Hiền
Toán
Đường
Văn
Nhung
4 Toán
Đường
T-Anh
Hồng_A
  Tin
Hiền
C Nghệ C
Dũng_KT
Sinh
T.Giang_S
5 Toán
Đường
Toán
Đường
  Sinh
T.Giang_S
T-Anh
Hồng_A
S.Hoạt
Nhung

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net