Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu lớp: 10M - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
HẢI_T
Địa
Hằng_Đ
GDCD
Nga_CD
C Nghệ N
Nội

Sỹ_L
Q Phòng
Mạnh
2 Văn
T.Hương
Toán
HẢI_T
T-Anh
Khanh
T-Anh
Khanh
Hoá
Hường_H
Văn
T.Hương
3 Văn
T.Hương
Hoá
Hường_H
T-Anh
Khanh
Toán
HẢI_T
Địa
Hằng_Đ
Văn
T.Hương
4 Sinh
Hoàn
Tin
Thịnh
  Toán
HẢI_T
TA WST
WST

Sỹ_L
5 Chào cờ
Hoàn
Tin
Thịnh
  Sử
Mùi
T-Anh
Khanh
S.Hoạt
Hoàn

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net