Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thìn TO Thầy Thìn Nam  
2 Cường TO Thầy Cường Nam  
3 Huế TO Cô Huế Nam  
4 Dũng TO Thầy Dũng Nam  
5 Hằng_T TO Cô Hằng_T Nam  
6 Đường TO Thầy Đường Nam  
7 Thương TO Thầy Thương Nam  
8 Ngọ TO Cô Ngọ Nam  
9 Len TO Cô Len Nữ  
10 Quang_T TO Thầy Quang Nam  
11 Hoa_T TO Cô Hoa Nữ  
12 HẢI_T TO-HẢI_T Nam  
13 THU_T TO-THU_T Nữ  
14 KHƯƠNG_T TO-KHƯƠNG_T Nam  
15 Hiền TI Cô Hiền Nữ  
16 Phúc TI Thầy Phúc Nam  
17 Thịnh TI Thầy Thịnh Nam  
18 Hải TI Cô Hải Nam  
19 Vụ LY Thầy Vụ Nam  
20 Sỹ_L LY Thầy Sỹ_L Nam  
21 LY Cô Hà Nam  
22 Thủy_L LY Thầy Thủy_L Nam  
23 Hạnh_L LY Cô Hạnh_L Nam  
24 LY_Ngọc LY_Ngọc Nam  
25 LY_Văn LY_Văn Nam  
26 Dũng_KT CN Dũng_KT Nam  
27 Nghị CN Thầy Nghị Nam  
28 V.Anh HO Cô V.Anh Nam  
29 Hạnh_H HO Cô Hạnh_H Nam  
30 Lương HO Cô Lương Nam  
31 Nguyệt HO Cô Nguyệt Nam  
32 Hảo HO Cô Hảo Nam  
33 Hường_H HO Cô Hường Nữ  
34 Quang_H HO-Quang_H Nữ  
35 Tươi_H HO Cô Tươi Nam  
36 Hoàn SI Cô Hoàn Nam  
37 T.Giang_S SI Cô T.Giang_S Nam  
38 Tuyến_S SI Cô Tuyến_S Nam  
39 H.Giang SI Cô H.Giang Nam  
40 Hồng_S SI Cô Hồng Nam  
41 Nội CN Cô Nội Nữ  
42 Nhung VA Cô Nhung Nữ  
43 Thủy_V VA Cô Thủy_V Nam  
44 Tuyến_V VA Cô Tuyến_V Nam  
45 Hiếu VA Cô Hiếu Nam  
46 Đ.Hương VA Cô Đ.Hương Nam  
47 T.Hương VA Cô T.Hương Nam  
48 Hạnh_V VA Cô Hạnh_V Nữ  
49 Hồng_V VA Cô Hồng_V Nam  
50 C.Hương VA Cô C.Hương Nữ  
51 Sâm_V VA Sâm_V Nữ  
52 Hằng_V VA Cô Hằng_V Nữ  
53 Khanh TA Cô Khanh Nam  
54 P.Lan TA Cô Lan Nữ  
55 A-My TA Cô A My Nam  
56 Oanh TA Cô Oanh Nam  
57 Huyền TA Cô Huyền Nam  
58 Hồng_A TA Cô Hồng_A Nam  
59 Sâm_A TA Cô Sâm_A Nam  
60 Mẫn TA Cô Mẫn Nam  
61 Thủy_A TA Cô Thủy_A Nữ  
62 Châm TA Cô Châm Nữ  
63 Nga_A TA Cô Nga_A Nam  
64 WST TA Teacher WST Nam  
65 Hùng TD Thầy Hùng Nam  
66 Lẫy TD Cô Lẫy Nam  
67 Linh_TD TD Thầy Linh_TD Nam  
68 L.Anh TD Cô Lan L.Anh Nữ  
69 Trưởng QP Thầy Trưởng Nam  
70 Mạnh QP Thầy Mạnh Nam  
71 Hằng_Đ DI Cô Hằng_Đ Nam  
72 Phương_Đ DI Cô Phương_Đ Nam  
73 Hường_Đ DI Cô Hường Nam  
74 Hiệp DI Cô Hiệp Nữ  
75 Yến SU Cô Yến Nam  
76 Linh_S SU Linh_S Nam  
77 Mùi SU Cô Mùi Nam  
78 Phượng GD Cô Phượng Nam  
79 Nga_CD GD Cô Nga_CD Nam  
80 Thìn_CD GD Cô Thìn_CD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net