Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 CC Chào cờ Tự nhiên  
2 SH S.Hoạt Xã hội  
3 HOA Hoá Tự nhiên  
4 LY Tự nhiên  
5 TA T-Anh Xã hội  
6 TO Toán Tự nhiên  
7 VAN Văn Xã hội  
8 SINH Sinh Tự nhiên  
9 SU Sử Tự nhiên  
10 DIA Địa Tự nhiên  
11 TIN Tin Tự nhiên  
12 GDCD GDCD Tự nhiên  
13 KTNN C Nghệ N Tự nhiên  
14 KTCN C Nghệ C Tự nhiên  
15 QP Q Phòng Tự nhiên  
16 TD Thể dục Tự nhiên  
17 TO_T Toán_TB Tự nhiên  
18 LY_T Lý_TB Tự nhiên  
19 HO_T Hóa_TB Tự nhiên  
20 VA_T Văn_TB Tự nhiên  
21 ANHTB Anh_TB Tự nhiên  
22 WST TA WST Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net