Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu giáo viên: VA Cô Nhung

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11C - VAN   12P - VAN HOP 11C - VAN
2 12P - VAN 11C - VAN   12P - VAN HOP 12P - VAN
3 12I - VAN     12I - VAN HOP  
4 12I - VAN     12I - VAN    
5 11C - VAN          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 HOP 12I - VA_T       11N - VAN
4 HOP 12I - VA_T   11N - VAN   11N - VAN
5 11N - CC 12I - VA_T   11N - VAN   11N - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn