Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu giáo viên: TO Cô Hoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A - TO_T 10D - TO_T 10A - TO_T HOP 10D - TO_T  
2 10A - TO_T 10D - TO_T 10A - TO_T HOP 10D - TO_T  
3 10A - TO_T 10D - TO_T 10A - TO_T HOP 10D - TO_T  
4 12H - TO 12H - TO        
5 12H - TO 12H - TO     12H - TO  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A - TO      
2         10D - TO  
3 10A - TO 10A - TO 10D - TO   12H - TO_T  
4 10D - TO 10D - TO 12H - TO_T   12H - TO_T  
5   10A - TO 12H - TO_T   12H - TO_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn