Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu giáo viên: TO Thầy Quang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A - TO 12H - TO    
2     12A - TO 12H - TO 12H - TO  
3         12A - TO  
4 12A - TO 12H - TO     12P - TO  
5 12P - TO 12P - TO     12P - TO  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12A - TO_T          
3 12A - TO_T 12P - TO_T   12A - TO_T 12H - TO_T  
4 12A - TO_T 12P - TO_T   12A - TO_T 12H - TO_T  
5   12P - TO_T   12A - TO_T 12H - TO_T  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net